آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اعطای مدرک فنی حرفه ای

آموزش راهنمای طبیعت گردی با گواهینامه فنی و حرفه ای


راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم شغلی در حوزه گردشگری است. یک راهنمای اکوتوریسم ضمن ارتباط موثر با گردشگران به صورت مستقیم یا توسط واسطه هایی مانند آژانس های گردشگری، با توجه به فعالیت های انجام شده و برنامه های سفری که انجام می شود به صورت فردی و یا گردشگری گروهی، نسبت به همراهی و راهنمایی گردشگران و گروه های طبیعت گردی در مسیرهای طبیعت اقدام می نماید. اصطلاح انگلیسی Ecotourism Guide معادل راهنمای طبیعت گردی یا اکوتوریسم می باشد.

شغل راهنمای طبیعت گردی، با مشاغلی چون تورهای طبیعت گردی، آژانس های مسافرتی، هتلداری و مراکز ارائه دهنده خدمات مسافرتی و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری در ارتباط است.

با حضور در دوره آموزش مهارت راهنمای طبیعت گردی یا راهنمای اکوتوریسم، کارآموزان با اکو سیستم، اکوتوریسم، مفاهیم و اصول گردشگری مبتنی بر طبیعت(اکوتوریسم)، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش، زمین شناسی، غارها، کوه ها، شناخت انواع اقلیم و آب و هوا، هواشناسی، شناخت انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران و سایر ملل، آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، آیین سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی آشنا شده و با شرکت در آزمون فنی و حرفه ای موفق به دریافت گواهینامه معتبر راهنمای طبیعت گردی می شوند.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای طبیعت گردی، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

کد استاندارد مهارت راهنمای طبیعت گردی: ۹۱/۳۶/۱/۳

شهریه دوره آموزش راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل های آموزش مهارت راهنمای طبیعت گردی:

شناخت اکوسیستم Ecosystem of Iran
- تعریف اکولوژی
- قواعد کلی اکولوژی
- تعریف اکوسیستم
- الگوهای اکوسیستم
- انواع اکو سیستم
- اکوسیستم های ایران Iran Ecosystem
- نحوه تشخیص انواع اکوسیستم
- مقایسه و تمایز انواع اکوسیستم های تالابی، کوهستانی و جنگلی
- نحوه رفتار با اکوسیستم های طبیعی
- حفظ اکوسیستم محیط


شناخت اکوتوریسم Ecotourism in Iran
- اکوتوریسم چیست؟
- انواع اکوتوریسم و اکوتوریست
- جایگاه اکوتوریسم در ایران و جهان
- جاذبه های طبیعی ایران Natural attractions of Iran
- کاربرد توسعه پایدار در اکوتوریسم
- کاربرد اکوتوریسم در گردشگری و اقتصاد آن
- نحوه پراکندگی جاذبه های طبیعی ایران Tourist attractions of Iran
- استفاده درست از اکوتوریسم
- رعایت اخلاق حرفه ای
- رعایت اصول بهداشت در طبیعت
- حفظ محیط زیست


شناخت حیات وحش Wild Life Tours in Iran
- انواع پستانداران ایران Iranian mammals
- انواع پرندگان ایران Birds of iran
- انواع خزندگان و دوزیستان ایران Reptile species in Iran
- انواع حشرات ایران Insects in Iran
- معرفی پستانداران دارای ارزش اکوتوریسمی ایران
- معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پستانداران ایران
- معرفی پرندگان دارای ارزش اکوتوریسمی ایران
- معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت پرندگان ایران
- معرفی خزندگان دارای ارزش اکوتوریسمی ایران
- معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت خزندگان ایران
- معرفی حشرات دارای ارزش اکوتوریسمی ایران
- معرفی زیستگاه های خاص و با اهمیت حشرات ایران
- رعایت اصول بهداشتی در برخورد با گونه های مختلف حیات وحش ایران
- حفظ گونه های جانوری حیات وحش ایران


کوه ها، غارها و گونه های زمین شناسی mountains, Caves, Geology
- انواع کوه ها، صخره ها و کوه های یخی ایران Mountains, Rocks and Ice Cliffs of Iran
- معرفی انواع غارهای ایران Caves of iran
- انواع وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوهنوردی Caving and Climbing
- ساختار وسایل و تجهیزات غارنوردی و کوه نوردی
- ساختار زمین شناسی در ایران Geology of Iran
- تشخیص و تفکیک مفاهیم کوه، قله و یال
- کاربرد اکوتوریسمی کوه ها در طبیعت
- تشخیص و تفکیک انواع غارها
- نحوه استفاده از وسایل کوهنوردی و غارنوردی
- تشخیص و تفکیک کانی های طبیعت Iranian Minerals
- تشخیص و تفکیک سنگ ها در طبیعت Stones of Iran
- رعایت اخلاق حرفه ای در طبیعت
- رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی و غار نوردی


شناخت انواع اقلیم و آب و هوا Iran Climatology
- مبانی اقلیم شناسی Climatology
- انواع اقلیم بیابانی، نیمه بیابانی، خزری و جنوبی
- حوزه های اقلیمی در جهان World Climatology
- انواع آب و هوای ایران Iranian Weather Types
- توده های آب و هوایی در ایران Climate masses in Iran
- نحوه تشخیص اقلیم های اصلی ایران
- نحوه تشخیص انواع آب و هوای ایران در فصول مختلف سال
- برنامه ریزی درست سفر در آب و هوای مختلف Planning the right trips in different weather conditions
- رعایت اصول ایمنی و بهداشت در سفر با توجه به اقلیم و آب و هوا
- حفظ اقلیم ایران در جهت توسعه پایدار Maintaining the climate of Iran


شناخت گونه های گیاهی ایران Iranian plant species
- انواع گونه های گیاهی ایران Varieties of Iranian Plant Species
- رویشگاه گیاهان ایران Plant Habitat in Iran
- گیاهان ایندمیک ایران
- تشخیص و طبقه بندی گونه های گیاهی ایران
- نحوه تشخیص رویشگاه های گیاهی ایران
- رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مناطق گونه های گیاهی در ایران
- نحوه حفظ گونه های گیاهی ایران Maintaining Plant Species
- توسعه پایدار از طریق احساس مسئولیت در حفظ گونه های گیاهی


شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت گردی Nature Sports
- انواع ورزشهای مرتبط با طبیعت گردی ایران Iranian nature tours
- ورزش اسب سواری، ورزش اسکی، ورزش های آبی، ورزش ماهیگیری Sports horse riding, skiing, water sports, fishing sport
- ورزش یخ نوردی، ورزش سنگ نوردی، ورزش کویر نوردی Ice climbing exercise, climbing exercise, desert riding sport
- دستگاه GPS، کیسه خواب، کوله پشتی، زیر انداز، چادر مسافرتی، خوراک پزی، طناب، قطب نما، نقشه، دستگاه بیسیم و...
- GPS device, sleeping bag, backpack, under path, travel tent, bowl, rope, Compass, map, wireless device
- کارکرد انواع ورزش های طبیعت گردی
- کاربرد انواع وسایل مورد استفاده در ورزش های طبیعت گردی
- استفاده درست از وسایل و تجهیزات ورزشی Sporting equipment and supplies
- رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم ورزشی طبیعت گردی
- رعایت اصول ایمنی در ورزش های طبیعت گردی Safety principles in nature exercise
- حفظ محیط زیست در جهت توسعه پایدار و استفاده همگانی


آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت teaching photography and Filming in nature
- آموزش انواع دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری Types of cameras and camcorders
- ساختار دوربین عکاسی Camera structure
- ساختار دوربین فیلمبرداری Camcorder structure
- آموزش اصول عکاسی در طبیعت Learning the principles of photography in nature
- آموزش اصول فیلمبرداری در طبیعت Learn the basics of filming in nature
- رعایت اخلاق حرفه ای در عکاسی و فیلمبرداری
- احترام به حقوق دیگران
- رعایت اصول ایمنی در هنگام عکاسی در طبیعت و فیلمبرداری در طبیعت


شناخت مناطق حفاظت شده در طبیعت Protected areas in nature
- انواع مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست
- پارک ملی، پناهگاه های حیات وحش، مناطق شکار ممنوع، آثار طبیعی ملی
- Iran National Parks, Iran Wildlife Sanctuaries, Iran Forbidden Hunting Area, Iran National Natural phenomena
- محدودیت های ورود به مناطق حفاظت شده
- پیامدهای مثبت و منفی استفاده از مناطق چهارگانه طبیعی
- کارکرد قوانین و مقررات مربوط به مناطق حفاظت شده
- تشخیص انواع مناطق حفاظت شده ملی ایران National Protected Areas of Iran
- نحوه تشخیص و تمایز مناطق چهارگانه حفاظت شده
- نحوه تشخیص پیامدهای مثبت و منفی استفاده از مناطق حفاظت شده
- رعایت اصول ایمنی در مناطق حفاظت شده
- رعایت اصول بهداشتی در مناطق حفاظت شده
- حفظ محیط زیست مناطق چهارگانه در جهت توسعه پایدار


شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست Environment regulations
- انواع مناطق تفرجگاهی و گردشگری
- نحوه صدور مجوز فعالیت اکوتوریسم در محدوده مناطق تحت نظارت سازمان محیط زیست
- کاربرد قوانین و مقررات محیط زیست
- مفاهیم حفاظت از محیط زیست در ایران Environmental Protection in Iran
- دولت سبز، دستورالعمل ها و راهنمای اجرای نظام محیط زیست Green government
- مدیریت سبز در مراکز توریستی و گردشگری Green management
- میراث طبیعی ایران The Natural Heritage of Iran
- شناخت مناطق حفاظت شده
- شناخت اقوام و عشایر ایران
- لغت های تخصصی اکوتوریسم
- کمکهای اولیه و بهداشت سفر
- برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم
- اکوتوریسم از دیدگاه ژئومورفولوژی

آموزشگاه طبیعت گردی|آموزشگاه راهنمای طبیعت گردی|آموزش طبیعت گردی|آموزشگاه طبیعت گردی با مدرک سازمان فنی و حرفه ای|آموزشگاه اکوتوریسم|آموزشگاه Ecotourism|سرفصل آموزش مهارت راهنمای طبیعت گردی|تورهای طبیعت گردی|آژانس های مسافرتی| آموزشگاه گردشگری|آموزشگاه گردشگري|دیپلم گردشگری|آموزشگاه گردشگری تهران|آموزشگاه گردشگری سازمان فنی و حرفه ای|حیات وحش ایران|کوهنوردی و غارنوردی در ایران|انواع اقلیم و آب و هوای ایران|گونه های گیاهی ایران|ورزش های مرتبط با طبیعت گردی|آموزش عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت|مناطق حفاظت شده طبیعت|قوانین و مقررات محیط زیست|معهد التدريب على السياحة البيئية|Ecotourism Training Center|Ecotourism training institute in iran|Ecotourism training institute in Tehran|Ecotourism in Iran|Wild Life Tours in Iran|Mountains, Rocks and Ice Cliffs of Iran|Caves of iran|Iran Climatology|Iranian plant species|Nature Sports|Iranian nature tours|Teaching photography and Filming in nature|Environment regulations|Учебный институт экотуризма|生態旅遊培訓學院|Ecotourism प्रशिक्षण संस्थान

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری