آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اعطای مدرک فنی حرفه ای

لیست شهریه ثبت نام آموزشگاه گردشگری فنی و حرفه ای


ثبت نام دوره های گردشگری آموزشگاه گردشگری پایا

ردیف دروس دیپلم گردشگری شهریه مصوب توضیحات لینک ثبت نام
۱

راهنمای عمومی گردشگری (تورلیدری)

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای ثبت نام
۲

راهنمای طبیعت گردی واکوتوریسم

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای ثبت نام
۳

راهنمای موزه

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای ثبت نام
۴

راهنمای گردشگری محلی

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای ثبت نام
۵

راهنمای گردشگری سلامت

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای ثبت نام
۶

راهنمای گردشگری فرهنگی

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک رسمی فنی و حرفه ای ثبت نام

ثبت نام دوره های مهارتی آموزشگاه پایا

ردیف دوره های مهارتی شهریه دوره توضیحات لینک ثبت نام
۱

فن بیان و سخنوری

۸۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک ثبت نام
۲

منشیگری حرفه ای

۶۸۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک ثبت نام
۳

رییس دفتری حرفه ای

۶۸۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک ثبت نام
۴

فنون مذاکره حرفه ای

۱۲۵۰٫۰۰۰ تومان ارائه مدرک ثبت نام

شهریه دوره های گردشگری آموزشگاه های فنی و حرفه ای تهران|شهریه دوره های فنی حرفه ای|ثبت نام دوره های فنی حرفه ای|شهریه آموزش راهنمای عمومی گردشگری|شهریه آموزش تورلیدری|شهریه آموزش راهنمای طبیعت گردی|شهریه آموزش اکوتوریسم|شهریه آموزش راهنمای موزه|شهریه آموزش راهنمای گردشگری محلی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی|شهریه آموزش راهنمای گردشگری سلامت|شهریه آموزش منشیگری حرفه ای|شهریه آموزش رییس دفتری حرفه ای|شهریه آموزش فن بیان و سخنوری| شهریه آموزش فنون مذاکره حرفه ای|شهریه آموزش زبان تخصصی گردشگری

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری