نمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) فنی و حرفه ای

1-

رویش خاص کدامیک از اکوسیستم جنگل های ایران مانگرو است؟

الف: خزری یا هیرکانی

ب: ارسباران

ج: زاگرس

د: سواحل خلیج فارس و دریای عمان2-

برای نمایش راه های اصلی، مناطق مسکونی و .... در نقشه از چه رنگی استفاده می شود؟

الف: آبی

ب: سبز

ج: قرمز

د: قهوه ای3-

اولین کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و انسان در 5 تا 16 ژوئن در کدام کشور برگزار شد؟

الف: آلمان

ب: اسپانیا

ج: فرانسه

د: سوئد4-

رده ای از مهره داران خونسرد که دارای پوست نرم و مرطوب با غدد مخاطی زیاد می باشند چه نامیده می شوند؟

الف: پستانداران

ب: خزندگان

ج: پرندگان

د: دوزیستان5-

در جهان چند راسته و تیره از دوزیستان وجود دارد؟

الف: 25-Mar

ب: 20-Feb

ج: 20-31

د: 25-Feb6-

کدامیک از وظایف کشورهای عضو کنوانسیون نیست؟

الف: ترویج بهره برداری معقولانه از تالاب های کشور

ب: مشورت اعضا با یکدیگر در مورد اجرایی وظایف تحت کنوانسیون

ج: ایجاد ذخیره گاه های تالابی یا مناطق حفاظت شده

د: تعیین 3 یا 4 تالاب برای افزودن به فهرست تالاب های با اهمیت جهانی7-

کدام گزینه از لوازم مورد نیاز جهت مشاهده و مطالعه پرندگان نیست؟

الف: دوربین چشمی

ب: دفترچه و مداد

ج: دوربین تله ای

د: کتاب راهنما8-

کدام گزینه جزو چهار گروه اصلی طبقه بندی مناطق حفاظت شده ایران نیست؟

الف: پارک ملی

ب: پناهگاه حیات وحش

ج: منطقه شکار ممنوع

د: اپر طبیعی ملی9-

اگر منطقه ای که برای کمپ درنظر گرفته اید، مسطح باشد می توانید از کدام نوع کمپ استفاده کنید؟

الف: منظم

ب: دایره ای

ج: نامنظم

د: طولی10-

کوچکترین قورباغه ایرانی که رنگ پشت آن سبز چمنی و گهگاهی قهوه ای روشن یا خاکستری می باشد؟

الف: سمندر

ب: راسته وزغ ها و قورباغه ها

ج: قورباغه های درختی

د: همه موارد11-

گیاهانی مانند گز، گون خاردار، قیچ و گیاهان تیره گندمیان مختص کدام اکوسیستم شاخص ایران است؟

الف: کوهستانی

ب: جنگلی

ج: بیابانی و کویری

د: آبی12-

نقشه های جهانی جزو کدام دسته از نقشه ها می باشند؟

الف: عمومی

ب: ویژه

ج: جمعیتی

د: اقتصادی13-

کدام گزینه از ویژگی های چاقوی طبیعت گردی نمی باشد؟

الف: دسته چاقو نباید توخالی باشد

ب: دسته چاقو نباید شیاردار باشد

ج: تیغه چاقو باید فلزی و محکم باشد

د: چاقو باید محافظ داشته باشد14-

اصطلاح ( گوله گوله ) به چه معنی است؟

الف: به امید دیدار

ب: سلام

ج: خداحافظ

د: خندان باشید15-

در ایران بزرگترین جنس از نظر تعداد گونه ها در کدام گزینه است؟

الف: کمای ایرانی

ب: بنه

ج: گون

د: گزنه16-

ضمایم بدن حشرات مانند بال ها و پاها به کدام اندام متصل است؟

الف: سر

ب: سینه

ج: پاها

د: شکم17-

کدام نوع از عکاسی به عکاسی نمایه نزدیک یا ماکرو معروف است؟

الف: منظره

ب: پرتره

ج: حیات وحش

د: بافت18-

سنجاب ها در کدام بخش درخت لانه می سازند؟

الف: شمال

ب: جنوب

ج: شرق

د: غرب19-

در مناطق کوهستانی از چه کمپی استفاده باید کرد؟

الف: منظم

ب: نامنظم

ج: دایره ای

د: طولی20-

قوم بلوچ در کدام قسمت از ایران ساکن هستند؟

الف: جنوب شرقی

ب: شمال شرقی

ج: جنوب غربی

د: شمال غربینمونه سوالات آزمون کتبی راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی و اکوتوریسم
whatsapp