آموزش کارمند بازاریابی و فروش آژانس های مسافرتی با مدرک فنی و حرفه ای

کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی کسی است که علاوه بر آشنایی کامل به یک زبان تخصصی بین المللی، شناخت کافی و کامل از اصول بازاریابی، روحیات ملل، آداب معاشرت، فن بیان، مقررات ویزا و تورهای کشورها، سیستم های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و فنون مذاکره و روابط انسانی داشته باشد.

اصطلاح انگلیسی Sales and Marketing Manager Travel Agency معادل کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی می باشد.

بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: توانایی در بازاریابی ، اصطلاحات و واژه های بازاریابی ، شناخت روحیات ملل ، مهارت آداب معاشرت ، توانایی در فن بیان ، توانایی در شناخت مقررات ویزا ها و تورها ، درک سیستم های حمل و نقل زمینی- هوایی و دریایی ، توانایی در برقراری روابط انسانی ، فنون مذاکرات حرفه ای ، بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار می باشد.

شغل بازاریابی و فروش آژانس های جهانگردی با مشاغل دفاتر آژانس های گردشگری و جهانگردی در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی، مهارت خواندن متون فنی مرتبط می باشد.

کد استاندارد مهارت بازاریابی و فروش آژانس های جهانگردی: ۱۹/۳۸/۱/۲

شهریه دوره آموزش بازاریابی و فروش آژانس های مسافرتی مطابق با مصوبه سایت سازمان فنی و حرفه ای تهران تا پایان سال ۱۳۹۶ مبلغ: ۴۹۸۰۰۰ تومان میباشد.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل و استاندارد آموزش بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی :

شناخت بازاریابی و مارکتینگ
- آشنایی با بازار Market
- آشنایی با مصرف کننده
- آشنایی با تحقیق بازار Market Research
- آشنایی با تحلیل بازار Market Analysis
- آشنایی با قیمت گذاری در بازار Pricing
- آشنایی با بازاریابی Marketing
- آشنایی با برنامه ریزی بازاریابی Marketing Planning
- آشنایی با استراتژی ها و راهبردهای بازاریابی Marketing Strategy
- آشنایی با مدیریت ترکیبی بازاریابی
- آشنایی با تبلیغات Advertisements
- آشنایی با سیستم فروش Sales System
- شناسایی اصول فروش در آژانس های جهانگردی


توانایی شناخت اصطلاحات و واژه های بازاریابی
- آشنایی با مهارت های خواندن و درک متون خارجی
- آشنایی با مهارت های گفتاری به زبان انگلیسی Speech skills of English language
- تسلط و مهارت شنیداری به زبان انگلیسی English speaking skills
- آشنایی با واژگان تخصصی بازاریابی و فروش به زبان انگلیسی
- آشنایی با ضرب المثل های زبان انگلیسی English Proverbs
- شناسایی اصول نحوه انجام مکاتبات اداری و حرفه ای


توانایی شناخت روحیات ملل
- آشنایی با روحیات ملل منطقه آفریقا
- آشنایی با روحیات ملل منطقه آمریکا
- آشنایی با روحیات ملل منطقه آسیا و اقیانوسیه
- آشنایی با روحیات ملل منطقه خاورمیانه
- آشنایی با روحیات ملل منطقه آسیای جنوبی


توانایی شناخت آداب معاشرت
- آشنایی با اصول و مفاهیم آداب معاشرت
- آشنایی با موازین حاکم بر برخورد با میهمان، تکالیف و وظایف کارکنان در تامین نیازهای میهمانان و انجام خدمات
- آشنایی با پوشش و آرایش کارکنان در مشاغل مرتبط
- آشنایی با نحوه راهنمایی و هدایت میهمانان و مسافران از نظر کلامی و رفتاری
- آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به رعایت موازین اخلاقی در اماکن عمومی
- نمایش فیلم آموزش آداب معاشرت


توانایی و تسلط در فن بیان
- آشنایی با تعریف فن بیان و ضرورت آن
- آشنایی با شرایط جسمانی، تربیتی و روانی
- آشنایی با تنفس و تمرین های آن در فن بیان
- آشنایی با خواص صدا، بلندی صدا ، وضوح صدا و سطح صدا در فن بیان
- آشنایی با تاثیر صدا در فن بیان
- آشنایی با تلفظ صحیح در فن بیان
- آشنایی با مکانیزم صدا در فن بیان
- آشنایی با تمرینات عضلات و اندام های گفتاری، گلو، حنجره، حفره دهان، زبان در فن بیان
- آشنایی با بهداشت فن بیان


توانایی شناخت مقررات ویزا و تورها
- آشنایی با تاریخچه سازمان هواپیمایی بین المللی، تعاریف و وظایف
- آشنایی با تاریخچه انجمن بین المللی یاتا
- آشنایی با کتاب راهنمای اطلاعات پروازی Flight Information Directory , OAG flight guide
- آشنایی با شرکت های معتبر هواپیمایی جهان Airlines
- آشنایی با کدهای شرکت های هواپیمایی و کدهای هواپیماها
- آشنایی با کدهای شهرها و فرودگاه ها و ایالات و ترمینال ها Airports
- آشنایی با مسیرهای اداری، اتصالات پروازها و برنامه های پروازی Flight plans
- آشنایی با جغرافیای یاتا و کد جهت های جغرافیایی
- آشنایی با رویه، مشخصات، کدها و علائم اختصاری بلیط های داخلی Airline Ticket Abbreviations
- آشنایی با مقررات تغییر تاریخ پرواز و شرایط ابطال بلیط
- آشنایی با انواع مسیرهای بین المللی International Flight Routes
- آشنایی با نرخ های مخصوص، تغییر مسیر و شرایط آن
- آشنایی با مقررات و قوانین صدور بلیط هوایی Rules for issuing Air Tickets


توانایی شناخت سیستم های حمل و نقل زمینی - هوایی و دریایی
- آشنایی با تاریخچه حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
- آشنایی با شرکت های حمل و نقل Cargo
- شناخت قوانین حاکم بر حمل و نقل زمینی Ground Transportation
- شناخت قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی Aviation
- شناخت قوانین حاکم بر حمل و نقل دریایی Maritime Transportation


توانایی شناخت روابط انسانی
- آشنایی با ارتباطات انسانی، مفاهیم و اصول حاکم بر آن
- آشنایی با آداب معاشرت و الگوهای رفتاری
- آشنایی با تاریخچه میهمان نوازی از دیدگاه های ملی، مذهبی و علمی
- آشنایی با ویژگی های رفتاری مثبت و منفی افراد شاغل در این صنعت
- آداب پاسخ گویی به تلفن
- آداب سفر
- آداب رفتار با همکاران
- رسیدگی به شکایات حضوری- مکاتبه ای
- عوامل جذب و طرد مشتری
- شناسایی اصول ایجاد روابط انسانی، ارتباطات و انگیزش


توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار
- آشنایی با انواع مشکلات و بیماری های احتمالی در حرفه مربوطه
- آشنایی با انواع شکستگی ها و دررفتگی ها
- آشنایی با انواع مسمومیت ها
- شناسایی اصول اندازه گیری فشار خون
- شناسایی اصول اولیه امداد و کمک رسانی به بیماران قلبی ، تنفسی و قطع عضوی
- آشنایی با شرایط مطلوب محیط کار
- فیلم آموزش بازاریابی
- فیلم آموزش روحیات ملل مختلف جهان
- فیلم آموزش فن بیان
- فیلم آموزش آداب معاشرت
- فیلم آموزش سیستم های حمل و نقل

آموزشگاه بازاریابی و فروش آژانس های مسافرتی با مدرک فنی و حرفه ای

whatsapp