استاندارد های آموزشی فنی و حرفه ای

لیست استانداردهای فنی حرفه ای بر اساس خوشه

استاندارد های فنی و حرفه ای

همه خوشه ها

لیست گروه های آموزشی

1

امور اداری

2

امور مالی و بازرگانی

3

بهداشت و ایمنی

4

فناوری اطلاعات

5

مراقبت و زیبایی

6

خدمات آموزشی

7

صنایع پوشاک

8

گردشگری

9

هتلداری

10

خدمات تغذیه ای

11

خدمات حقوقی

12

سلامت و طب ایرانی

13

صنایع خودرو

14

الکترونیک

15

صنایع چوب

16

صنایع کاغذ

17

جوشکاری و بازرسی جوش

18

حمل و نقل زمینی

19

حمل و نقل دریایی

20

حمل و نقل ریلی

21

تاسیسات

22

صنایع دریایی

23

صنایع رنگ

24

صنایع شیمیایی

25

پلیمر

26

پتروشیمی

27

صنایع چرم و پوست و خز

28

صنایع نساجی

29

متالورژی

30

فناوری ارتباطات

31

مدیریت صنایع

32

سرامیک

33

مکانیک

34

کنترل و ابزار دقیق

35

برق

36

صنایع فلزی

37

ساختمان

38

معماری

39

معدن

40

فناوری هوایی

41

فناوری نانو

42

فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

43

مدیریت آب

44

صنایع بسته بندی

45

صنعت گاز

46

صنعت چاپ

47

فرش

48

صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ، شیشه، چرم)

49

صنایع دستی (دوخت های سنتی)

50

طلا و جواهرسازی

51

هنرهای تجسمی

52

هنرهای تزئینی

53

هنرهای نمایشی

54

صنایع دستی (بافت)

55

فناوری نرم و فرهنگی

56

صنعت ورزش

57

امور شیلات و آبزی پروری

58

امور دام و ماکیان

59

امور باغی

60

امور زراعی

61

زیست فناوری

62

فناوری محیط زیست

63

ماشین آلات کشاورزی

64

صنایع غذایی

65

گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

66

منابع طبیعی (جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان)

share-desktop share-mobile

استاندارد های فنی حرفه ای، استاندارد های فنی و حرفه ای، استاندارد های آموزشی فنی و حرفه ای، استاندارد دوره های آموزشی فنی و حرفه ای، استاندارد های فناوری اطلاعات، استاندارد های جدید فنی حرفه ای، استاندارد رشته های فنی و حرفه ای، دانلود استاندارد های فنی حرفه ای، سایت استاندارد های فنی حرفه ای، استاندارد های رشته کامپیوتر فنی حرفه ای.

لیست استانداردهای فنی و حرفه ای، لیست استاندارد تجهیزات رشته های فنی و حرفه ای، استاندارد مهارت فنی و حرفه ای، کد استاندارد مهارتهای فنی و حرفه ای، سامانه ملی استاندارد مهارت، استانداردهای شغل و آموزش، سامانه ملی استاندارد مهارت، فرم های مرتبط با تدوین استاندارد های آموزشی، استاندارد های رشته خدمات فنی حرفه ای.

معرفی استاندارد های جدید فنی حرفه ای کشور، سامانه ملی استاندارد فنی حرفه ای، استاندارد کارآموزی فنی و حرفه ای، سامانه استاندارد مهارت، گروه خدمات آموزشی فنی و حرفه ای، لیست مهارتهای سازمان فنی حرفه ای، استاندارد آموزش شغل، استانداردهای آموزشی، استانداردهای گروه صنعت فنی و حرفه ای، استانداردهای گروه فرهنگ و هنر فنی و حرفه ای، استانداردهای گروه کشاورزی فنی و حرفه ای.

whatsapp