آموزش مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با مدرک فنی و حرفه ای

مدیر دفاتر خدمات مسافرتی فردی است که توانایی مدیریت و رهبری دفاتر خدمات مسافرتی، انتخاب و استخدام افراد و کلیه امور مربوط به دفتر مسافرتی را دارد.

اصطلاح انگلیسی Travel Agency Manager معادل مدیر دفاتر خدمات مسافرتی می باشد.

مدیر دفاتر خدمات مسافرتی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: مدیریت برنامه ریزی در دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس های مسافرتی ، سازمان دهی و تامین نیروی انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی ، مدیریت روابط بین الملل در دفاتر خدمات مسافرتی ، مدیریت بازار جهانگردی در دفاتر خدمات مسافرتی ، تبیین وظایف تخصصی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی ، تجزیه و تحلیل مسائل مالی در دفاتر خدمات مسافرتی ، تبیین کار آفرینی در دفاتر خدمات مسافرتی می باشد.

شغل مدیر آژانس مسافرتی با مشاغلی چون کارمند متوسط و پیشرفته دفاتر خدمات مسافرتی در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل مدیر دفاتر خدمات مسافرتی، آشنایی به فنون مدیریت و مهارتهای مرتبط با مدیریت می باشد.

کد استاندارد مهارت مدیر دفاتر خدمات مسافرتی: ۱۴۳۹/۵۵/۴/۱

شهریه دوره آموزش مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مطابق با مصوبه سایت سازمان فنی و حرفه ای تهران تا پایان سال ۱۳۹۶ مبلغ: ۱۲۰۴۰۰۰ تومان میباشد.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل و استاندارد آموزش مدیر دفاتر خدمات مسافرتی :

مدیریت برنامه ریزی در دفاتر خدمات مسافرتی
- تعریف برنامه ریزی
- فرایند برنامه ریزی
- شناسایی و تعیین بازارهای هدف جهت جذب گردشگر خارجی و داخلی
- نحوه ارائه تبلیغات و پیش بینی فروش و تعیین بودجه
- نحوه مدیریت بحران و برنامه ریزی در دفتر
- یافتن بازار مناسب و نحوه جذب مشتری
- لزوم توجه به تاثیر برنامه ریزی در بازار کار و جذب مشتری
- حفظ و پاکیزگی محیط کار


سازماندهی و تامین نیروی انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی
- تعریف سازماندهی
- مسئولیت و اختیارات مدیر
- مدیریت کلیه ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
- بررسی صدور مجوز پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی
- آگاهی از قوانین بیمه
- نحوه مدیریت و سازماندهی دفاتر خدمات مسافرتی
- نحوه برقراری ارتباط مناسب با پرسنل و مراجعین
- نحوه انتخاب و استخدام کارمندان و پرسنل واجد شرایط


مدیریت روابط بین الملل در دفاتر خدمات مسافرتی
- تعریف روابط بین الملل
- انواع و عناصر روابط بین الملل
- نقش روابط بین الملل در جذب مخاطبان
- اهمیت اطلاع رسانی در روابط بین الملل
- نحوه جذب گردشگران از طریق روابط بین الملل
- تشخیص و تفکیک روابط عمومی با روابط بین الملل
- برقراری ارتباط درست و صحیح با میهمانان خارجی


مدیریت بازار جهانگردی در دفاتر مسافرتی
- مفاهیم بازاریابی
- مدیریت بازاریابی
- وظایف مدیریت بازار
- بخش بندی بازار
- تجزیه و تحلیل محیط و تحقیقات بازار
- نحوه تقسیم بندی گردشگران
- نحوه تجزیه و تحلیل بازار و یافتن جایگاه مناسب
- روش جذب مشتری، رضایت مندی مشتری، وفاداری مشتری
- روش جذب گردشگران ، رضایت مندی گردشگران ، وفاداری گردشگران
- لزوم توجه به فروش و کسب درآمد و افزایش سود متعارف


تبیین وظایف تخصصی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی
- جایگاه مدیر در دفاتر خدمات مسافرتی
- وظایف و نقش دفاتر خدمات مسافرتی
- انواع مجوزها برای دفاتر خدمات مسافرتی
- انواع تقسیم بندی آژانس از نظر جهانی و بین المللی
- چارت سازمانی دفاتر خدمات مسافرتی
- بررسی شرح وظایف کارکنان و تهیه برنامه فعالیت کارکنان و ارتباط با شرکت های مختلف
- بررسی کیفیت واحد های اقامتی و وسایل حمل و نقل گردشگران
- بررسی چگونگی اخذ ویزای کشورهای مختلف از طریق قانونی
- نحوه صدور بلیط و قوانین مرتبط به رزرو و صدور بلیط
- خواندن بخشنامه های شرکت های هواپیمایی
- دریافت و بررسی گزارش عملیات دفتر و فعالیت های انجام شده
- تهیه و تامین بودجه مورد نیاز و نظارت بر واریز وجوه حاصل از عملیات


تجزیه و تحلیل مسائل مالی شرکت دفاتر خدمات مسافرتی
- اصول حسابداری در دفاتر خدمات مسافرتی
- نحوه سیستم قیمت گذاری تورهای گردشگری، محصولات و کالا
- بررسی وکاربرد قوانین مالیاتی اداره دارایی و ارزش افزوده
- بررسی و تهیه گزارش فروش شرکتهای هواپیمایی
- بررسی بودجه شرکت و اصول بودجه بندی
- تجزیه و تحلیل سیستم صورت های مالی دفتر
- تنظیم و کنترل جریان نقدینگی و اداره سیستم های حسابداری
- کار با نرم افزارهای حسابداری
- رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار


تبیین کارآفرینی در دفاتر خدمات مسافرتی
- تعریف کارآفرینی
- روانشناسی کار آفرینی
- اصول کار آفرینی
- پرورش خلاقیت در افراد
- مقایسه ویژگی ها و توانایی های فرد با توانایی های مورد نیاز برای کارآفرینی
- ایجاد و پرورش خلاقیت در فرد
- نحوه راه اندازی یک کسب و کار
- لزوم توجه به اصول کارآفرینی
- اصول طلایی کسب و کار در صنعت گردشگری
- شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی
- عملیات تور و سرپرستی

آموزشگاه مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری|آموزشگاه مدیر آژانس مسافرتی

whatsapp