نمونه سوالات آزمون کتبی کارمند پذيرش هتل فنی و حرفه ای (فرانت آفیس)

(40 سوال)
1-

در جریان مفقود شدن کلید اتاق مهمان چه کسانی باید در جریان قرار بگیرند؟

الف: مامور حفاظت

ب: سرپرست خانه داری

ج: تمام افراد

د: رسپشن و اتاق دار مسئول2-

شیفت کاری در پذیرش هتل به چه شکلی است؟

الف: 7 – 15 ، 23 – 15 ، 7 – 23

ب: 8 – 14 ، 22 – 14 ، 8 – 22

ج: 11 – 17 ، 24 – 17 ، 11 – 24

د: 4 – 16 ، 24 – 16 ، 4 – 243-

به چه دلیل در هر شیفت کاری (یعنی حداقل سه بار در هر 24 ساعت) واحد خانه داری باید لیست کلی اتاق ها را بنام Housekeeping report به واحد پذیرش و ارشد این واحد یعنی Senior receptionist تحویل دهد؟

الف: صرفا عملی است که در هتل ها به صورت عادت ارتباطی بین پذیرش و خانه داری ایجاد شده است

ب: عملیاتی است بسیار مهم و اساسی. چرا که اولا به صورت دو سویه خانه داری و پذیرش همدیگر را در تعداد اتاق های پر و خالی کنترل می کنند و دوما مهمانان احتمالی کم یا اضافه شده در هتل مشخص می گردد

ج: چون در هر دو بخش خانه داری و پذیرش جزو یک واحد و یک مدیریت هستند و باید کاملا منسجم عمل کنند

د: هیچکدام4-

واحد فرانت آفیس از کدامیک از بخش های زیر تشکیل شده است؟

الف: میز جلو Front desk – رزرواسیون – تلفن خانه

ب: میز جلو Front desk – رزرواسیون – خانه داری

ج: میز جلو Front desk – لاندری – خانه داری

د: میز جلو Front desk – رزرواسیون – کنترل هزینه5-

عبارت Welcome juice در هتلداری چیست؟

الف: هنگام ورود نوعی آبمیوه جدید به درون سرویس دهی غذا و نوشابه هتل را می گویند

ب: نوعی تخفیف دهی به مهمان در استفاده از آبمیوه در کل طول اقامت مهمانان VIP است

ج: همواره هنگام ورود مهمان تور (خصوصا تورهای خارجی) جهت بحث بسیار مهم First impression از این مهمانان در هنگام ورود و استراحت ابتدایی در لابی هتل و قبل از ورود به اتاق توسط آبمیوه پذیرایی می شود

د: نوعی سروس دهی خاص و تشریفاتی است که صرفا در داخل اتاق مهمان انجام می پذیرد6-

No show در واحد پذیرش چیست؟

الف: اتاقی است که آماده انجام رزرو است

ب: اتاقی است که رزرو شده ولی مهمان در روز موعود نیامده است

ج: اتاقی است که دوبار به دو مهمان مختلف در یک روز فروخته شده است

د: اتاقی است که به جهت خرابی و نقصان از رده سرویس دهی به مهمان خارج شده است7-

از شرایط مهم کارکنان واحد پذیرش چه عواملی صحیح نیست؟

الف: باید اسم مهمان را به خاطر بسپارد

ب: آوردن اثاث مسافرین از اتاق به بیرون

ج: اتیکت اسمشان روی یونیفرم نصب باشد

د: حتی الامکان افرادی خوش قیافه، تمیز و مرتب باشند8-

وقتی کارت DND به در اتاق مهمان آویزان می شود معنی اش چیست؟

الف: مزاحم نشوید

ب: اتاق آماده کرایه ارزان

ج: لطفا برای نظافت وارد نشوید

د: اتاق مسافر دارد ولی وارد شوید9-

Rack rate در هتل ها مربوط می شود به:

الف: نرخ اتاق

ب: نسبت اشغال اتاق ها

ج: میانگین نرخ روزانه

د: هیچکدام10-

منظور از فصل پیک Peak season در گردشگری فصلی است که ......................... برای سفر وجود دارد.

الف: بیشترین تقاضا

ب: کمترین تقاضا

ج: ارزان ترین بلیت

د: ارزان ترین هتل11-

سوئیت هایی که پس از پایان مجلس عروسی برای استراحت و خواب در اختیار عروس و داماد قرار می گیرد چه نام دارد؟

الف: استودیو

ب: کابانا

ج: فیستا سوئیت

د: کانکتد روم12-

در صورتیکه آپارتمان دو اتاق خوابه باشد، معمولا یک اتاق .......... و اتاق دیگر ........... خواهد بود

الف: دبل - توین

ب: توین - توین

ج: دبل - دبل

د: هیچکدام13-

مشخصه مهم کارکنان بخش فرانت آفیس چیست ؟

الف: احترام

ب: مسئولیت پذیری

ج: مشتری مداری

د: تمام موارد14-

Front office cashier زیر نظر کدام بخش از هتل فعالیت می کند؟

الف: خانه داری

ب: رستوران

ج: امور مالی

د: رزرواسیون15-

مدیر رزرواسیون زیر نظر کدام بخش فعالیت می کند؟

الف: مدیر کشیک

ب: مدیر رستوران

ج: مدیر روابط عمومی

د: مدیر فرانت آفیس16-

کدامیک از قسمت های زیر رابطه مستقیم کاری با بخش فرانت آفیس دارند؟

الف: صندوق

ب: رستوران

ج: خانه داری

د: مدیریت17-

پیش فروش و ذخیره جا برعهده کدامیک از قسمت های هتل می باشد؟

الف: روابط عمومی

ب: کانسیرژ

ج: رزرواسیون

د: رستوران18-

به چه علت فرانت آفیس به این نام شناخته شده است؟

الف: ایجاد ارتباط اولیه در ابتدای ورود مهمان

ب: سرویس دهی به مهمانان

ج: ارتباط با سایر بخش های هتل

د: تمامی موارد19-

کلید اصلی بخش Safe box در اختیار چه کسی قرار دارد؟

الف: پذیرشگر

ب: مدیر کشیک

ج: مدیر روابط عمومی

د: صندوقدار20-

Arrival List به چه فرمی گفته می شود؟

الف: لیست پیغام ها

ب: لیست خروج مهمانان

ج: لیست ورود مهمانان

د: گزارش ثبت21-

تعریف صحیح و جامع از بک آفیس کدام گزینه است؟

الف: تغییر فروش اتاق و چگونگی ارتباط با خانه داری

ب: چگونگی ارتباط میهمان و اطلاعات ورود و خروج او

ج: تسهیلات جانبی به میهمان و سیستم گزارش دهی

د: مستقیما با مهمانان در ارتباط نیستند و از سایر واحدها پشتیبانی میکنند22-

در کدام رزرو اتاق چه مهمان بیاید و چه نیاید مبلغ اتاق به حسابش منظور می شود؟

الف: رزرو تایید شده تضمین شده

ب: رزرو تایید شده بدون تضمین

ج: رزرو اتاق به صورت تلفنی

د: رزرو از طریق نامه23-

قسمت رسپشن در هتل چه وظیفه ای به عهده دارد؟

الف: مسئول امور تورهای داخلی می باشد

ب: مسئول فروش اتاق می باشد

ج: مسئول طراحی و تشکیلات هتل می باشد

د: مسئول تنظیم صورتحساب هتل می باشد24-

مدت اقامت در هتل ترانزیت معمولا چند شب است؟

الف: بیش از 1 ماه

ب: بین یک شب تا یک ماه

ج: کمتر از یک شب

د: کمتر از 2 هفته25-

اصطلاح OOO در زبان هتل نشان دهنده چه وضعتی از اتاق است؟

الف: اتاق مسدود و اشغال است

ب: اتاق خارج از سرویس است

ج: اتاق غیر قابل فروش و کثیف است

د: اتاق قابل دسترس است26-

در هتلی که فاقد واحد امور اقامتی است، چه کسی مسئول رسیدگی به کارهای اقامتی می باشد؟

الف: مدیر عامل هتل

ب: مدیر رزرواسیون

ج: کارمند پذیرش

د: مدیر فرانت آفیس27-

ارتباط غیر کلامی را با چه عنوان دیگری نیز می شناسیم؟

الف: ارتباط انسانی

ب: فرا ارتباط

ج: ارتباط بی واسطه

د: ارتباط مجازی28-

موردی که 18 تا 21 در صد از کل هزینه های سفر را تشکیل میدهد کدام است؟

الف: اقامت

ب: حمل و نقل

ج: غذا

د: خرید سوغاتی29-

فرمی که بعنوان قرارداد بین هتل و میهمان برای هر دو آثار حقوقی ایجاد میکند چه فرمی است؟

الف: فرم رجیستر

ب: فرم رزرو

ج: فولیو

د: فرم slip30-

کدام نوع مهمان فرصتی برای بهینه سازی فروش را در اختیار هتل قرار می دهند؟

الف: مهمان های گروهی

ب: مهمان سرزده

ج: مهمان دارای رزرو

د: مهمان های دائمی31-

سند هویتی بین المللی برای شناسایی افراد، که از سوی هر دولتی برای شهروندان همان کشور صادر میگردد چه نام دارد؟

الف: ویزا

ب: گذرنامه

ج: روادید

د: اجازه نامه32-

تبدیل یک سند فیزیکی به تصویر دیجیتالی را چه می نامند؟

الف: پرینت

ب: فتوکپی

ج: اسکن

د: فکس33-

واچر Voucher در هتل به چه معنا است؟

الف: صورتحساب هزینه های جانبی

ب: حکم پول را دارد و مهمان توسط آن اتاق می گیرد

ج: صورتحساب بخش تلفنخانه و ارتباطات است

د: هزینه پرداختی اتاق رزرو شده تضمین نشده است34-

اتاق خالی و آماده فروش با چه علامتی نمایش داده می شود؟

الف: OD

ب: OOO

ج: VD

د: VR35-

تعریف صحیح و جامع از بک آفیس کدام گزینه است؟

الف: تغییر فروش اتاق و چگونگی ارتباط با خانه داری

ب: چگونگی ارتباط میهمان و اطلاعات ورود و خروج او

ج: تسهیلات جانبی به میهمان و سیستم گزارش دهی

د: بخشی که با میهمان سر و کار ندارد ولی متصل کننده خواسته های مهمان است36-

مسئول دادن اطلاعات درون هتلی به مهمان کدامیک از واحدهای زیر است؟

الف: پذیرش

ب: اطلاعات لابی

ج: صندوقدار

د: انتظامات37-

پر کردن فرم Room order از وظایف چه کسی می باشد؟

الف: مهمان

ب: کارمند پذیرش

ج: نایت ادیتور

د: کارمند رزرواسیون38-

واچر Voucher در هتل به چه معنا است؟

الف: صورتحساب هزینه های جانبی

ب: حکم پول را دارد و مهمان توسط آن اتاق می گیرد

ج: صورتحساب بخش تلفنخانه و ارتباطات است

د: هزینه پرداختی اتاق رزرو شده تضمین نشده است39-

در کدام رزرو اتاق چه مهمان بیاید و چه نیاید مبلغ اتاق به حسابش منظور می شود؟

الف: رزرو تایید شده تضمین شده

ب: رزرو تایید شده بدون تضمین

ج: رزرو اتاق به صورت تلفنی

د: رزرو از طریق نامه40-

در هتل منظور از Registration card چیست؟

الف: فرم استفاده از تسهیلات

ب: فرم ثبت نام مهمان

ج: فرم استفاده از تلفنخانه

د: فرم استفاده از اینترنتنمونه سوالات آزمون کتبی کارمند پذيرش هتل فنی و حرفه ای
آموزش کارمند پذيرش هتل (فرانت آفیس)
whatsapp