نمونه سوالات آزمون کتبی کارمند پذيرش هتل فنی و حرفه ای (فرانت آفیس)

1-

اتاق خالی و آماده فروش با چه علامتی نمایش داده می شود؟

الف: OD

ب: OOO

ج: VD

د: VR2-

عمل رزرواسیون یا همان ذخیره جا در زنجیره های هتلداری به چند صورت و به چه نام هایی صورت می گیرد؟

الف: یک صورت و از دفتر مرکزی به نام رزرواسیون مرکزی

ب: به دو صورت و از طریق هتل و دفتر مرکزی و به ترتیب رزرو محلی و مرکزی

ج: به سه صورت. از طریق هتل مقصد، هتل های زنجیره در سایر شهرها و دفتر مرکزی و به ترتیب به نام های رزرو محلی، رزرو سایر هتل ها و دفتر مرکزی

د: هیچکدام3-

قلب هتل در کدام واحد نهفته است؟

الف: خانه داری

ب: فرانت آفیس

ج: بک آفیس

د: لاندری4-

میز کار مدیر کشیک در کدام قسمت هتل واقع است؟

الف: لابی نزدیک به در ورودی

ب: خانه داری و نزدیک به اتاق مدیریت

ج: لابی نزدیک به بخش فرانت آفیس

د: رستوران5-

Hot and Cold Kitchen متعلق به کدام واحدهای هتل می باشد؟

الف: Snack Bar

ب: Coffee shop

ج: Main Kitchen

د: Room Service6-

کدامیک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از توریست می باشد؟

الف: شخصی که سفر او از 24 ساعت کمتر و از 3 ماه بیشتر نشود

ب: شخصی که به قصد کسب درآمد و نه هزینه کردن سفر کند

ج: شخصی که سفر او از 24 ساعت کمتر و از یکسال بیشتر نشود

د: شخصی که به قصد هزینه کردن و نه کسب درآمد سفر کند و سفر او از 48 ساعت کمتر و از یکسال بیشتر نشود7-

به چه علت فرانت آفیس به این نام شناخته شده است؟

الف: ایجاد ارتباط اولیه در ابتدای ورود مهمان

ب: سرویس دهی به مهمانان

ج: ارتباط با سایر بخش های هتل

د: تمامی موارد8-

در هتل Over booking به چه معنایی است و آیا درست است یا خیر؟

الف: به مفهوم ذخیره جای اضافی است و برحسب شرایط گاهی مفید و گاهی مضر است

ب: به مفهوم ذخیره جای اضافی است و جهت درآمد بیشتر همیشه و همواره کار درست و معقول است

ج: به مفهوم ذخیره جای اضافی است و اگر طبق اصول آمار و براساس محاسبه دقیق No show صورت پذیرد، عملکرد مفید و سودآوری برای هتل است.

د: به مفهوم ذخیره جای اضافی است و براساس اصول عقلانی رزرو بیش از حد طبیعی گرفتن بسیار غلط است9-

Front office cashier زیر نظر کدام بخش از هتل فعالیت می کند؟

الف: خانه داری

ب: رستوران

ج: امور مالی

د: رزرواسیون10-

قسمت رسپشن در هتل چه وظیفه ای به عهده دارد؟

الف: مسئول امور تورهای داخلی می باشد

ب: مسئول فروش اتاق می باشد

ج: مسئول طراحی و تشکیلات هتل می باشد

د: مسئول تنظیم صورتحساب هتل می باشد11-

در کدام رزرو اتاق چه مهمان بیاید و چه نیاید مبلغ اتاق به حسابش منظور می شود؟

الف: رزرو تایید شده تضمین شده

ب: رزرو تایید شده بدون تضمین

ج: رزرو اتاق به صورت تلفنی

د: رزرو از طریق نامه12-

اقتصادی ترین نوع هتل ها چه هتل هایی هستند؟

الف: هتل آپارتمان

ب: هتل پانسیون

ج: هتل سوئیت

د: هتل تجاری13-

کارکنان فرانت آفیس کدام خصوصیات زیر را باید دارا باشند؟

الف: آراستگی – شیک پوشی – خوش برخوردی - خشن

ب: آراستگی – سلامت جسمانی – تبسم – رفتار دوستانه و نرمش

ج: آراستگی – سلامت روانی – نرمش – قوی – بد اخم - حساس

د: نکته سنج – حساس – جدی – درستکار – آراسته14-

فرانت دسک شامل چند بخش است؟

الف: 4

ب: 5

ج: 3

د: 215-

Average of rate room یا میانگین قیمت فروش اتاق ها در هتلداری چه ارزشی داشته و چه استفاده ای می توان از آن نمود؟

الف: میانگین قیمت فروش اتاق در هر فصل کاری نشان دهنده آنست که چه نوع از اتاق های هتل بیشتر فروش رفته است

ب: این مقوله نمایانگر قدرت خرید و مراجعه مردم و توانمندی مالی آنها در استفاده از هتل است

ج: میانگین اجاره برای مدیر هتل مشخص می کند که خط مشی قیمت گذاری اتاق ها در سال آینده چگونه باید باشد

د: تمام موارد16-

پایین ترین درجه  هتل مربوط به کدام گزینه زیر است؟

الف: تک ستاره T

ب: تک ستاره B

ج: تک ستاره C

د: تک ستاره A17-

تعیین اتاق مناسب برای مهمان، برعهده کدامیک از قسمت های هتل می باشد؟

الف: رزرواسیون

ب: روابط عمومی

ج: اطلاعات

د: کانسیرج18-

به هتل هایی که بین 300 – 101 اتاق دارند چه می گویند؟

الف: Large Hotel

ب: Small Hotel

ج: Grand Hotel

د: Mega hotel19-

منظور از فصل پیک Peak season در گردشگری فصلی است که ......................... برای سفر وجود دارد.

الف: بیشترین تقاضا

ب: کمترین تقاضا

ج: ارزان ترین بلیت

د: ارزان ترین هتل20-

Sales Department کدام بخش را شامل می شود؟

الف: رزرواسیون

ب: مدیریت

ج: فروش

د: مخابراتنمونه سوالات آزمون کتبی کارمند پذيرش هتل فنی و حرفه ای
آموزش کارمند پذيرش هتل (فرانت آفیس)
whatsapp