آموزش مدیر تور گردشگری با مدرک فنی و حرفه ای

مدیر تور گردشگری فردی است که شایستگی برنامه ریزی، زمان بندی، قیمت گذاری و اجرای تور های داخلی و تور های خارجی را دارد. اصطلاح انگلیسی Tour Manager معادل مدیر تور گردشگری می باشد.

مدیر تور شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی هایی از قبیل مفاهیم صنعت گردشگری ، مدیریت منابع انسانی ، بررسی ارتباطات و انگیزش ، بررسی بازارهای هدف و آمیخته بازاریابی ، برنامه ریزی تورهای داخلی و خارجی ، قیمت گذاری انواع بسته های تور می باشد.

مدیر تور آژانس های مسافرتی و گردشگری شخصی است که در دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری به کار گمارده می شود. تا ضمن آگاهی و رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه ای، در راستای اهداف و استراتژی های شرکت فعالیت نماید.

حضور در دوره مدیر تور گردشگری و کسب گواهینامه رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بازآموزی و ارتقاء سطح کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تاثیر شگرفی دارد.

شغل مدیر تور گردشگری با مشاغلی چون راهنمای عمومی گردشگری و راهنمای طبیعت گردی در ارتباط است.

کد استاندارد مهارت مدیر تور گردشگری: ۹۵/۳۵/۱/۳

شهریه دوره آموزش مدیر تور های گردشگری مطابق با مصوبه سایت سازمان فنی و حرفه ای تهران تا پایان سال ۱۳۹۶ مبلغ: ۴۷۸۸۰۰ تومان میباشد.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل و استاندارد آموزش مدیر تور گردشگری :

مفاهیم صنعت گردشگری
- تعاریف و مفاهیم جهانگردی
- انواع جهانگردی
- عناصر تشكیل دهنده نظام جهانگردی
- حمل و نقل و اقامتگاه ها
- جاذبه های گردشگری
- تجزیه و تحلیل جاذبه های طبیعی و انسانی ساخت
- بازدید از واحدهای اقامتی
- بازدید از جاذبه های گردشگری اصلی
- بازدید از آژانس های هواپیمایی
- رعایت اصول حرفه ای و احترام به حقوق سایر بازدید كنندگان
- رعایت اصول ایمنی در بازدید به منظور جلوگیری از بروز حادثه
- عدم آلودگی محیط زیست و رعایت حریم اكوسیستم ها در هنگام بازدید


بررسی ارتباطات و انگیزش
- مفاهیم ارتباطات انسانی و اصول حاکم بر آن
- آداب معاشرت و الگوهای رفتاری
- جایگاه اهمیت مهمان نوازی در فرهنگ ایران
- رسیدگی به شکایات حضوری یا مکاتبه ای
- انجام مکاتبات با شرکت های همکار و دیگر سازمان ها
- احترام به اصول اخلاقی و تعهدات در محیط کار
- رعایت اصول ارگونومی Ergonomic در محیط آژانس های مسافرتی


آموزش مدیریت منابع انسانی
- سرپرست و اختیارات آن
- کنترل و ارزیابی منابع انسانی
- قوانین و مقررات مربوط به مصاحبه با کارکنان
- سازماندهی و تقسیم کار در حیطه فعالیت
- بکارگیری تکنیک های مصاحبه
- رعایت حقوق فردی کارکنان
- استفاده از سیستم های کامپیوتری و حذف کاغذ از سیستم


بررسی بازارهای هدف و آمیخته بازاریابی
- آموزش اصول توریسم الکترونیکی E-Tourism
- انواع تقاضاهای بازار جهانگردی در جهان
- راهبردهای بازاریابی در آژانس های جهانگردی
- بکارگیری عوامل جذب و طرد مشتری
- قیمت گذاری در بازار هدف
- تجزیه و تحلیل بازار هدف
- احترام به حقوق مسافران و رقبا در بازار


برنامه ریزی تورهای داخلی و خارجی
- اجزای تشکیل دهنده تور
- منابع نرخی مناسب
- واچر هتل چیست؟ معرفی انواع واچر هتل و تاییدیه رزرو اتاق در هتل Hotel Voucher
- اصول اخذ ویزا برای تورهای خارجی
- بکارگیری قوانین فروش و ابطال تور و محل اقامت
- صدور واچر اقامت و حمل و نقل
- معرفی سایت های اینترنتی رزرو هتل
- رعایت موازین اخلاقی کشورهای هدف گردشگری
- رعایت اصول ایمنی در تورهای مسافرتی برای گردشگران داخلی و خارجی
- استفاده از سیستم کامپیوتری در جهت حذف کاغذ


قیمت گذاری انواع تورهای گردشگری
- انواع بسته سفر
- انواع هزینه ها در تولید بسته های سفر
- زمان بندی بسته های سفر
- برنامه ریزی مقاصد سفر
- قیمت گذاری انواع بسته سفر
- رعایت حقوق مسافران در قیمت گذاری
- تجهیز تورها با وسایل کمک های اولیه
- جلوگیری از تولید زباله در اجرای تور

آموزشگاه مدیر تور گردشگری با مدرک فنی و حرفه ای

whatsapp