آموزش خبرنگار گردشگری با مدرک فنی و حرفه ای

خبرنگار گردشگری كسی است كه ضمن آگاهی كامل بر مسایل گردشگری، توانایی تهیه، ثبت و ارایه اخبار و رخدادهای مربوط به حوزه گردشگری را دارد. اصطلاح انگلیسی Tourism Technical Reporter معادل خبرنگار گردشگری می باشد.

خبرنگار گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است كه دارای شایستگی های مفاهیم پایه گردشگری ، فن بیان و ارتباطات ، بررسی تاثیر روانشناسی و مردم شناسی در گردشگری، استفاده از مجلات، روزنامه، وب سایت ها و رسانه های صوتی و تصویری در حوزه گردشگری و تهیه گزارش، عكس و فیلم مربوط به رخدادهای گردشگری می باشد.

شغل خبرنگار گردشگری با شغل راهنمای عمومی گردشگریدر ارتباط است.

کد استاندارد مهارت خبرنگار گردشگری: ۹۱/۳۴/۱/۱

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل و استاندارد آموزش خبرنگار گردشگری :

مفاهیم پایه گردشگری Tourism concepts
- تعریف گردشگری
- انواع توریسم
- مقایسه تطبیقی گردشگری در ایران و جهان
- بررسی تاثیر توریسم در سیاست ، اقتصاد ، فرهنگ و موضوعات اجتماعی و رسانه ای
- تاثیر گردشگری در رشد اخلاق مناسب اجتماعی
- تبلیغات رسانه ای جهت اعتلای فرهنگ سفر
- افزایش اطلاعات عمومی در جهت نگهداری زیست بوم


فن بیان و ارتباطات Expression and Communication
- فنون گفتار و شنیداری
- زبان بدن
- تقویت اعتماد به نفس
- کاربرد زبان بدن و انجام آن
- ارائه درست مطالب
- تقویت صدا و الگوهای رفتاری
- زنده سازی فضا و توانایی جذب مخاطب
- توصیف واقعی و بهینه رخدادها
- مراقبت از تارهای صوتی
- عدم استفاده از خوراکی های مضر صنعتی


تاثیر روانشناسی و مردم شناسی در گردشگری Psychology and Anthropology in Tourism
- روانشناسی گردشگری
- مردم شناسی گردشگری
- بازخورد اتفاقات و حوادث در توریسم
- رخداد های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، پزشکی و ورزشی گردشگری و تقویم آن
- بکارگیری روانشناسی در تهیه گزارشهای گردشگری
- بکارگیری اتفاقات در حیطه اقتصادی و سیاسی ، فرهنگی و ورزشی
- استفاده از روحیات و خلق و خوی مردم در تهیه خبر ها و گزارشات مربوط به توریسم
- حرمت گذاری به فرهنگ ها و دیدگاه های روانی مخاطبان گردشگری
- توجه به فرهنگ پاسداشت طبیعت در دیگر اقوام و ملل


استفاده از روزنامه ها، مجلات و وب سایت ها و رسانه های صوتی و تصویری در حوزه گردشگری
- معرفی مجله، روزنامه، هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه و معرفی اخبار مهم در ارتباط با گردشگری
- وب سایتهای گردشگری، وبلاگها، رادیو، تلویزیون و معرفی عناوین مهم در ارتباط با گردشگری
- بکارگیری رسانه های کاغذی در ارائه گزارش ها و اخبارگردشگری
- بکارگیری وبسایت ها و وبلاگها خبری برای ارائه اخبار و گزارشها
- بکارگیری رادیو و اجزای آن در ارائه اخبار و گزارش های گردشگری
- بکارگیری تلویزیون در ارائه اخبار و رخداد ها و گزارشهای خبری گردشگری
- ارتقاء درجه رسانه ها و گزارشگران خبری
- اولویت گذاری ایمنی فرد در شرایط بحرانی تهیه خبر
- استفاده از رسانه های صوتی و تصویری در ارتقاء فرهنگ دوستی با طبیعت


تهیه گزارش، عکس و فیلم مربوط به رخدادهای گردشگری Advertising in Tourism
- تعریف گزارش
- انواع گزارشها
- اجزاء گزارش
- ترتیب ثبت موارد در گزارش ها
- تجهیزات تهیه گزارش های صوتی و تصویری
- موسیقی و ردیف های آوازی
- تهیه و ارائه گزارش و اخبار مکتوب
- تهیه و ارائه گزارش و اخبار صوتی
- تهیه و ارائه گزارش و اخبار تصویری
- تهیه و ثبت گزارش های الکترونیک
- بررسی تخلفات در ارائه گزارش ها
- بکارگیری موسیقی در تهیه و ارائه گزارش های گردشگری
- احترام به مخاطب و پرهیز از اخبار کذب و هرز گویی
- اولویت گذاری ایمنی فرد در شرایط بحرانی تهیه خبر
- توصیه های مکرر در رسانه ها وحین گزارش در جهت کاهش زباله ها و تخریب زیست بوم

آموزشگاه خبرنگار گردشگری | آموزش خبرنگار گردشگری | آموزشگاه خبرنگار گردشگری با مدرک فنی و حرفه ای | سرفصل آموزش خبرنگار گردشگری | آموزش خبرنگاران گردشگری |Tourism Reporter training | Tourism Reporter Training Center | Tourism Reporter in iran | Tourism Reporter Training institute in Tehran | Tourism concepts | Tourism Technical Reporter | Psychology and Anthropology in Tourism | Advertising in Tourism | Iranian Tourism News

whatsapp