آموزش فروش بلیط پروازهای داخلی با مدرک فنی و حرفه ای

کارمند مقدماتی فروش بلیط هواپیما به شخصی اطلاق می شود که توانایی فروش بلیط پروازهای داخلی ، صدور و ابطال بلیط پروازهای داخلی را داشته باشد.

کارمند مقدماتی فروش بلیط شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: بررسی ویژگیهای کلی جغرافیایی ایران و جهان، تجزیه و تحلیل سازمان ها و انجمن های بین المللی فعال در صنعت گردشگری، برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان، بررسی شرکت های هوایی دنیا، بررسی مقررات مسافرتی کشورهای مختلف دنیا، فروش بلیط هواپیما، صدور و ابطال بلیت هواپیما در پروازهای داخلی، بررسی و تطبیق زمان های بین المللی در دنیا می باشد.

شغل کارمند مقدماتی فروش بلیط پروازهای داخلی با مشاغلی همچون: کارمند متوسط فروش بلیط ، کارمند پیشرفته فروش بلیط و مدیر تور Tour Manager در ارتباط است.

کد استاندارد مهارت کارمند مقدماتی فروش بلیط پروازهای داخلی: ۹۴/۵۶/۲/۳

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل و استاندارد آموزش کارمند مقدماتی فروش بلیط پروازهای داخلی :

بررسی ویژگیهای کلی جغرافیایی ایران و جهان
- تفکیک مناطق جغرافیایی یاتا International Air Transport Association
- بررسی جهت های جغرافیایی Geographical Directions Technique
- تجزیه و تحلیل آزادی های پرواز
- تجزیه تحلیل مسیرهای مهم پرواز در دنیا Flight Paths
- رعایت حقوق مسافران
- رعایت اخلاق حرفه ای
- رعایت اصول ارگونومی در دفاتر مسافرتی


تجزیه و تحلیل سازمان ها و انجمن های بین المللی فعال در صنعت گردشگری
- معرفی سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی ایکائو ICAO - International Civil Aviation Organization
- معرفی انجمن حمل و نقل بین المللی هوایی یاتاIATA - International Air Transport Association
- سازمان بهداشت جهانی WHO - World Health Organization
- سازمان استاندارد جهانی ISO - International Organization for Standardization
- تجزیه و تحلیل مسئولیتهای مرتبط با ایکائو
- تجزیه و تحلیل مسئولیت ها مرتبط با یاتا
- احترام به قوانین و مقررات بین المللی


برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان
- نحوه برقراری ارتباط با همکاران و مشتریان
- رعایت استانداردهای مکاتبات در سطوح مختلف سازمان
- پاسخ گویی به شکایت مشتریان
- بکارگیری اصول مکاتبه با مخاطبان
- احترام به حقوق فردی در محیط کار


بررسی شرکت های هوایی دنیا Airlines
- کدهای عددی و حرفی شرکت های هوایی دنیا IATA Codes - Airline and Airport Codes
- نوع فعالیت شرکت های هوایی دنیا
- دسته بندی شرکت های هوایی در انجمن یاتا Categories of airlines in the IATA Association
- انتخاب انواع هواپیماهای بازرگانی و مسافری Types of Commercial and Passenger Aircraft
- احترام به حقوق مسافران
- رعایت قوانین و مقررات بین المللی
- رعایت اصول ارگونومی در محیط کار
- حفظ محیط زیست از طریق استفاده از سیستم اینترنتی و حذف کاغذ


بررسی مقررات مسافرتی کشور های مختلف دنیا Travel Regulations
- مقررات پاسپورت Passport regulations
- مقررات ویزا Visa regulations
- مقررات بهداشت و کارتهای واکسیناسیون Health regulations and vaccination cards for travelers
- مقررات مالیات بر مسافرین Tax provisions for travelers
- کاربرد قوانین و مقررات ورود و خروج از کشور Rules of entry and exit from the country
- بررسی مقررات گمرکی مسافران Customs regulations for passengers
- رعایت قوانین بین المللی International Laws
- رعایت اخلاق حرفه ای برای مسافران
- رعایت حقوق فردی مسافران
- رعایت قوانین بهداشتی و سازمان بهداشت جهانی در پیشگیری از وقوع بیماری
- مراقبت از مسافران در قبال بروز بیماری های مختلف


فروش بلیط های داخلی ، صدور و ابطال بلیط های داخلی
- انواع بلیط پروازهای داخلی Flight tickets
- نرخهای رفت و برگشت پروازهای داخلی Flights rates
- مقررات ابطال بلیط و تغییر رزرواسیون پرواز داخلی Ticket Cancellation Law
- نحوه تکمیل نمودن بلیط پروازهای داخلی
- نحوه نوشتن گزارش فروش پروازهای داخلی
- نحوه تعویض بلیط پروازهای داخلی
- فروش و صدور بلیط پروازهای داخلی Selling and Issuing Airline Tickets
- رعایت حقوق کارفرما (شرکت های هوایی) Employer Rights of Airlines
- رعایت حقوق مسافران پرواز داخلی Traveler Rights
- رعایت اصول ارگونومی در محیط کار
- استفاده از سیستم اینترنتی برای حفظ محیط زیست Online Flight Booking


بررسی و تطبیق زمان های بین المللی در دنیا
- تقسیم بندی زمان کشورها بر اساس GMT - Greenwich Mean Time
- سیستم زمان تابستانی و زمستانی یا DST System و زمان اجرای آنها در کشورهای مختلف Daylight Saving Time
- نحوه تبدیل زمان کشورها به GMT و بالعکس
- نحوه محاسبه مدت زمان مسافرت و پروازهای داخلی
- رعایت قوانین و مقررات بین المللی
- احترام به حقوق پروازی کشورهای مختلف
- آشنایی با كتاب OAG - Air Travel Intelligence
- آشنایی با كتاب PAT

آموزشگاه فروش بلیت پروازهای داخلی با مدرک فنی و حرفه ای

whatsapp