گردشگری فرهنگی و رویدادها

آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری