گردشگری فرهنگی و رویدادها

آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش مدیریت هتل
آموزش تور لیدری
اخذ دیپلم گردشگری