گردشگری فرهنگی و رویدادها

آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش مدیریت هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش تور لیدری
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل