دو

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش تور لیدری
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فرانت آفیس هتل