دو

آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای موزه
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش تور لیدری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش فرانت آفیس هتل