دو

آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش تور لیدری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای طبیعت گردی
اخذ دیپلم گردشگری