پنج

آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای طبیعت گردی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش مدیریت هتل