پنج

آموزش راهنمای گردشگری محلی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای موزه
آموزش تور لیدری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش مدیریت هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری سلامت