شناخت جاذبه های گردشگری

اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش تور لیدری
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش مدیریت هتل