شناخت جاذبه های گردشگری

آموزش راهنمای موزه
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری