شناخت جاذبه های گردشگری

آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش مدیریت هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری