سه

آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش تور لیدری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری