هشت

آموزش مدیریت هتل
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای طبیعت گردی