هشت

آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای موزه