هشت

آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای موزه
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش مدیریت هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش فرانت آفیس هتل