هشت

آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای طبیعت گردی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه