هشت

اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی