هشت

آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش مدیریت هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی