گردشگری موزه

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری محلی