گردشگری موزه

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای موزه
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش مدیریت هتل
آموزش فرانت آفیس هتل
اخذ دیپلم گردشگری