هفت

آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش مدیریت هتل
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش تور لیدری