هفت

آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش مدیریت هتل
آموزش فرانت آفیس هتل