هفت

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش تور لیدری
آموزش مدیریت هتل
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری محلی