هفت

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت