نه

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه