گردشگری محلی و منطقه ای

آموزش راهنمای موزه
آموزش تور لیدری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم