گردشگری محلی و منطقه ای

آموزش تور لیدری
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای موزه
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت