یک

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای طبیعت گردی