گردشگری غذا

آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای گردشگری محلی