صنایع دستی

آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی