صنایع دستی

آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش مدیریت هتل
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای موزه