شش

آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش تور لیدری
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی