شش

آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی