شش

آموزش مدیریت هتل
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای طبیعت گردی