شش

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش تور لیدری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فرانت آفیس هتل