شش

آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش تور لیدری
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی