گردشگری سلامت و درمانی

آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش مدیریت هتل
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای طبیعت گردی
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه