گردشگری سلامت و درمانی

آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی