چهار

اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای موزه
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش تور لیدری
آموزش مدیریت هتل
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت