چهار

آموزش مدیریت هتل
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش تور لیدری
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای موزه
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای طبیعت گردی