چهار

آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش فرانت آفیس هتل
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای موزه
آموزش مدیریت هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش تور لیدری