طبیعت گردی و اکوتوریسم

آموزش مدیریت هتل
آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی
آموزش زبان تخصصی گردشگری و صنعت توریسم
اخذ دیپلم گردشگری
آموزش راهنمای گردشگری محلی
آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی
آموزش تور لیدری
آموزش راهنمای طبیعت گردی
آموزش راهنمای گردشگری سلامت
آموزش راهنمای موزه
آموزش فرانت آفیس هتل